Napsali o ns


 

"Prask romance" pln vtipu.

Amatrsk filmov skupina videoAktiv pedstavila svou novou produkci.

 

Od Gabrielle MAYER, MZ

 

REGENSBURG.  V Auditoriu veern akademie bylo postaveno veliknsk projekn pltno. Amatrsk-filmov skupina videoAktiv Regensburg, pedstavila veejnosti, mnoha  patelm a znmm, ktei pijeli a z ech, svou novou filmovou produkci Prask romance.

Ale ne k vlastn projekci dolo, museli vichni trochu pokat. Pipraven byl pestr veer s bohatm programen, sestaven mimo jin, z predtn lyrickch bsn (esky a nmecky), promtnutm krtkho dokumentu o regensbursk malce a grafice Ivan Koubek, tak jako hudebnm vystoupenim.

 

Od roku 1995 existuje skupina videoAktiv Regensburg. Tato skupina nen aktvn pouze regionln nebo celosttni, nbr  zaala  jako prvn  skupina v Nmecku s mezinarodnm neprofesionlnim filmovm projektem. Ne jenom, e se videoAktiv zastnil na vce jak 160 filmovch a video Festival, ale zskal i adu cen. ada praci tak jako "PRO ?", "Jmnem zkona" nebo "FUTURE" jsou mimo regensbursk filmov a videov scny velice znmy. Je to pravda, oblast filmu a videotvorby to nem lehk, najt to sprvn uznn. Pestoe, jak k vedouc skupiny videoAktiv, Oskar Siebert : "prv film je v souasn dob nejirm nosnkem na kultury". Mnoho snahy, sil prce a t ctidosti stoj za kadm, i kdy krtkm filmem. K tomu potebuje lovk vce ne pouze ttec a pltno, ekla Daniela Siebert, kter je sice jet kolaka, ale zrove je t vedouc tto filmov produkce. lovek potebuje penze. A proto bylo i nco k pedn: mal zlat OSCAR panu primtorovi Hansi Schaidingerovi, kter spolen s oblastnm adem, bez jakkoliv byrogracie tento filmov projekt podpoil. Zstupci kulturni podpory REWAG a BMW Regensburg, kte tento film t finann podpoili, dostali t filmov ocenn.

 

Tento projekt nejenom e reprezentuje, nbr zaslou si vysokho ocenn jako nrodnostn spojujc kulturn spoluprce, zcela z vlastn initiativy na vlastn bzi. Ale o em jde v "Prask romanci"?

 

Rodie s dcerou jedou obytnm automobilem na dovolenou do Ruska. Brzo rno, kdy dcera jet sp v zadn sti auta, doraz do Prahy. Rodie zabloudili a tak vystoupi krtce z auta, aby se zeptali na cestu. Nepozorovan se vytrati dcera z postele ven, ale ne se dostane k tomu, co mla v myslu, odjd auto pry. Nhle stoj zde sama v deti a ciz zemi. Najednou jde kolem mlad mu. Od tohoto momentu jde o neoekvan a nekomplikovan dorozumn a sptelen nmeck dvky a eskho chlapce. Perfektnmi obrzky a milmi vtipnmi npady, rozum se ve filmu, doke autor vthnout divky do vlastnho dje. Vznik tohoto filmu byl ji v roce 1998, kdy byli autoi pozvni do ech. Ti roky pracoval nmecko esk filmov tm, bez jakychkoliv politickch, morlnch a socilnch pedsudk na obou stranch, tak jak Oskar Siebert sm zdraznil. Jako pedstavitel tto zdaen mezinrodn spoluprce jak ped, tak i za kamerou stoj oba hlavn pedstavitel, Sandra Lehmann z Augsburg a Martin Pazdera z Prahy. Oba jsou prv posluchai hereckch kol.