Napsali o ns 

Filmask rodina Siebert

o Oskarovi a Daniele Siebertovi pe Howard Lockwood

 

Phoda jednoho americkho ptele.

 

 Jedna z tch pknch vc pi filmovn  a lenstv v SAVAC (Americk federace amatrskch filma) je ziskvn ady ndhernch novch ptelstv. Ale dn ptelstv nebylo takov jako patelstv s Oskaren Siebertem a jeho talentovanou dcerou (jak ji Howard pojmenoval ) "Sweetheart", Danielou, ktere je 16 let. Bytem v Sinzingu, nedaleko Regensburgu v Nmecku, je Oskar Siebert jedin evropsk len SAVAC.

 J jsem se s Oskarem prvn "setkal", kdyz jsem v roce 1997 pi jednom festivalu PSA, (jenom pro leny svazu) zastval funkci editele festivalu. Pila nm Oskarova kazeta zcela ponien a nedala se promtat. natst byl ptomen Stan Whibett, kter byl lenem poroty a kter je zrove znamenitm technikem. On pokozenou kazetu opravil a tak se mohla promitat. Oskar ziskal tehdy prvni cenu. Za to nm byl Oskar velice vdn. Kdy jsme zjistili, ze mme oba E-mail, zaali jsme si intenzvn pst. Timto poznala Tama  (Howardova manelka) a j,  t Danielu, ktera pevzala funkci pekladatele.

V roce 1998 zjistil Oskar, e budeme cestovat s Tamou do Vdn. Bhem naeho pobytu ve Vdni, cestoval Oskar s Danielou 5 hodin, aby strvili alespo jeden den s nmi. Vychutnali jsme spolen drezuru Lippizn, navtvili spolen slavn Prater (kter jsme znali z filmu "Tet mu")

V lednu 2000 navtvil Oskar svho ptele ve Phoenixu a pijel s nim k nm (L.A.) stravit s nami alespo jeden den. Navtvili jsme spolen filmov studio Universal v Los Angeles. Potom v ervnu 2000 jsme plnovali nvtvu Daniely u ns. Ale moje nemoc nae plny stopla. J jsem musel do nemocnice, kde jsem podstoupil operaci srdce. Fantastick Dicie a Ken  Sizemore, kte Danielu ped tm neznali, vyzvedli ji z letit a navtvili s n Disneyland. Daniela mla potom jet monost u ns bydlet a s moji enou vychutnat jej lsku ke konm. Ted pracuje Daniela (vedle svho studia) tvrd aby si vydlala penze a mohla se v let 2001 opt k nm vrtit.

 

Ale nechme je aby se sami pedstavili.

Howard Lockwood

 

Pbh Oskara Sieberta.

 

 Narodil jsem se v roce 1942 uprosted rozbambordovanho Berlna. Mj otec pracoval jako filmov asistent u nmeck filmov spolenosti DEFA a moje maminka pracovala jako statistka ve filmovch atelirech Barrandov v Praze, v dnen esk republice.

V roce 1945 jsme byli spolen s moj sestrou Irenou odvleeni z Berlna do Prahy, kde ns v kvtnu 1945, po revoluci, zavlekla tak zvan revolun garda do Sudet k Dnu. Tehdy slouil mj otec jako vojk na front. Zde jsem navstvoval kolu a t ukonil sportovn kolu (s Diplomem  trenra kulturistiky). V roce 1966 jsem se stal lenem Svazu klubu mladeze. V roce 1968 jsme se politicky angaovali proti okupanmu vstupu sovtsk armdy do eskoslovensk republiky. Za tyto aktivity jsem byl Sttn bezpenost politicky a obansky pronsledovn a postaven ped soud. V roce 1970 jsem ztratil sv povoln a byla mi zakzna veker veejn innost. T mi byl odebrn cestovn pas. v roce 1976 mi bylo s podporou OSN ( organizace pro lidsk prva) povoleno vysthovn do Nmeck Spolkov Republiky.  Od roku 1978 jsem pracoval jako Sportovn fyzioterapeut a chyropraktik. V roce 1982 jsem se oenil s moj enou Ingrid a v roce 1984 se nm narodila dcera Daniela. V tomto roce jsem zaal t aktivn filmovat. Pochopiteln za aktivn asistence moj eny. V roce 1986 jsem vyhrl hlavn cenu na mezinrodnm veletrhu PHOTOKINA Kln/ NSR. v roce 1987 jsem zasvtil moji dceru Danielu do kouzel filmovn a od t doby pevzala Daniela vsechny dulezite ukoly jak pred tak i za kamerou. Od t doby jsme natoili vce jak 30 krtkch film a od roku 1995 se zastujeme pravideln ady mezinrodnch filmovch festival.

Do na spn produkce pat :

- Regensburg 6,50

- Warum?

- Der letzte Schuss

- Future

- Guernsey Lily Festival

- Im Namen des Gesetzes

- Danke

 

Zskali jsme ji vce jak  65  filmovch cen. Specializujeme se vce i mn na hran filmy. Letos jsme natoili krtk film s nzvem "Kl". (Dani mi vyprvla, e vichni herci hrli zadarmo. Ale museli projet cel bavorsko nez nali vhodn hrad pro naten. Trvalo t del dobu ne se nm podailo u jednoho praskho divadla zajistit vechny kostmy. Cel film jsme natoili za pouh jeden den, pochopiteln pod znanm stresem.) Mme pipraveno jiz dalch 5 scn, ale co nm schz jsou penze abychom mohli tyto nae filmy natoit.

 

Jsme nesmrn astni, e jsme pes nae hobby toit filmy nali tolik ptel a tm rozvinuly band ptelstv. Jsme hrdi e jsme jedni z tak poetn skupiny amatrskch filma. Doufme, e tato ptelstv zstanou trval.           

 

Daniela Siebert

 

Ahoj, jmenuji se Daniela, ale vichni mi kaj pouze Dani. Narodila jsem se 7.3.1984 v nmeckm Regensburgu. Nyn jsem ji v 11. td Gymnzia. Za dva roky bych chtla zat studovat urnalistiku v USA. Nejdve jsem chtla ale studovat psychologii,  ada lid, kte m vidli na obrazovce mi ekli e mm dobr vystupovni a tak jsem se konen rozhodla pro urnalistiku.

 

Ve volnm ase jezdm na koni, tanm, navtvuji divadla a pomhm ptelm. Bohuel nemm mnoho volnho asu, nebo po kole pracuji jet ve slunenm studiu abych si vydlala penze na cestu do USA. Tentokrte bych tam chtla zstat 6 tdn. Hned pi m prvn nvtv v USA jsem si tuto zem zamilovala. Mnoho jsem toho v USA sice nepoznala, ale pitahuje m do tto zem magick sla.

 

Mj otec m zavedl do svta filmu. Miluji tuto atmosfru, ale zstv mi pro to velice mlo asu, nebo je te kola pednj. Pekldm a opravuji ve co mj otec pe, ale nkdy je toho a pespli moc. On rd hodn mluv a pe a pro m nen lehk ve vdy peloit. J se ale snam vdy z toho udlat to nejlep a hlavn to rychle mit za sebou abych na nco nezapomnla. Doufm, e pi leton cest do USA budu mt pleitost poznat vce filma, p m nvtv u  Lockwoodovch i a Sizenorovchi v L.A. .

 

Jet pr poslednich slov Howarda Lokwooda:

 

 Pokud obdivujete nkter Siebertovic filmy a  chcete se t stt jejich pteli, tak jim muste prost napsat.

 

The SAVAC Monitor Jan-Feb 2001