Napsali o ns


 

Movie Makers

 

Zachrnn

estn uznn

 

Inteview s Oskarem Siebertem

 

Tento krtk film, je parodie na filmy s upry. K nmtu tohoto filmu m ispiroval mj pobyt v nemocnici, kdy jsem objevil plakt s npisem "Zivot je krsn, daruj krev zachrn ivot."(Zvlt po tch vech korupnch zleitostech s darovanou krv) Tento scn jsem napsal s moj dcerou Danielou. Kdy byl scn hotov, jezdil jsem spolen s Danielou a mou enou Ingrid po Bavorsku a hledal vhodn msta (zboen hrady) na naten. Daniela se ujala t vbrem pedstavitel ze zdej hereck koly, organizace pi naten, tak jako len pedstavitel a vbrem kostm. Hrobku, a k na hbitov jsem vyezal ze styroporu, a n ptel vyrobil z papru pohyblivho netopra.

 

Nateli jsme pt noc. Pi naten mi pomohl mj ptel z esk republiky a jeho 14 let syn. Moje ena vaila pro cel filmov tb. Pi naten v noci jsme pouvali 4x 1000W lampy a k tomu jsme si jet pisvtlovali reflektory auta. Pro let naeho netopra jsme pidelali kameru na 4m vysokou skokanskou ty a s tou jsme bhali ulikami Regensburgu.

 

Film jsme sthali pomoc CASABLANKY a hudbu nm zkomponoval t n ptel.

 

Uspodali jsme pro vechny herce a leny naeho tmu slavnostn premiru a n film jsme potom poslali na adu mezinrodnch festival.

 

(Vce informac : www.videoaktiv-regensburg.de

(Peklad velice patn napsanho lnku MOVIE MAKERS USA)