Napsali o nás


 

Letos v Regensburgu

 

Začala okurková sezóna. Skončila celostátní soutěž a do podzimní Rychnovské osmičky a Beskydského ještěra je daleko a tak jsme byli rádi za pozvání do Regensburgu. Dalo by se říci, že vše, tedy i veškerá příprava této akce proběhla trochu hekticky. Byli jsme poctěni tím, že nás oslovil náš kolega Oskar Siebert z Německa a vyzval nás, abychom se zúčastnili letošního Festivalu krátkých filmů v Regensburgu. Tento festival pod názvem "Z Regensburgu do celého světa a zpět" a "Okénko k sousedům" organizoval "videoAktiv Regensburg". Festival měl přispět svým způsobem bezesporu ke sblížení a dalšímu vývoji amatérského filmu v Evropě.

 

Z celoroční činnosti autorů, členů ČVU i ostatních, v roce 2011 a 2012 jsme sestavili kolekci filmů, která podala reprezentativní přehled o současné tvorbě českých neprofesionálních filmařů. Soubor těchto devíti filmů byl náš podíl na zdárném uskutečnění této akce.

 

Festival se konal v Turmtheater Regensburg, v centru historického jádra města. V jeho kinosále, kde se produkce uskutečnila shlédla porota ve složení Jan Watterson z Anglie, Erich Ries z Rakouska a Jaroslav Bouše z Čech, filmy ze Slovenska, Slovinska, Čech, Anglie, Švýcarska, Norska, Austrálie, Jižní Koree, Malty, Rakouska, Makedonie, Itálie, Kanady,Ruska a Skotska.

 

Za nejlepší film festivalu byl označen film Jaroslava Nykla LARGHETO, za nejlepší film z České republiky pak film Ondřeje Krejcara Nepřítelem osudu.

 

Akce se nesla ve slavnostní atmosféře. Hodně se děkovalo panu Siebertovi, který se touto akcí chtěl rozloučit se svou tvůrčí filmovou činností. Všichni účastníci si však myslí, že to tak nebude.

 

Jan Vačlena

převzato z webu www.cvu.cz