Filmový tým


Daniela Siebert

 

Zakládající členka, píše příhody a scénáře, překládá do angličtiny a francouzštiny, je aktívní asistentka režie a vedoucí produkce. Zároveň je pověřena vedením mladých lidí. Je silnou osobností a hybnou pákou celé filmové skupiny. Daniela Siebert byla v říjnu 2000, za svou neprofesionální filmařskou aktivitu jako spoluautorka mnoha filmů, oceněna Americkou Federací pro film a video, čestnou cenou jako prvni zahraniční a nejmladší filmařka ACHIVEMENT AWARD – MASTER DEGREE Daniela  zakončila v září 2008 své studium na Regensburské Univerzitě v oboru kulturní vědy (B.A.) Po jejím postgradualnim studiu v oboru „Sociální a kulturní management“ získala pracovní smlouvu u firmy pořádající výstavy a různé kulturně společenské akce ve Straubingu.

 

 


Ludwig Ferstl (†27. 6. 2009)

Čestný člen videoAktiv Regensburg

 

Již v mládí se věnoval Ludwig Ferstl fotografování. Své umělecké nadání prezentoval Ludwig Ferstl v řadě dia přednášek. Po skončení svého aktivního pracovního života se zapojil do společenských aktivit, zvláště v oblasti uměni a kultury. Ludwig Ferstl byl prvnim aktivním neprofesionálním filmařem v Regensburgu. Vedle řady hraných filmů natočených na Super 8 byl též autorem mnoha scénářů, kameraman a režisér. Pan Ferstl byl zakladatelem filmové skupiny B.U.R.G. a společně se svým synem Hansem Peterem natočil řadu hraných filmů, zvláště se skupinou studentů. Později se zaměřil Ludwig Ferstl na fotografii a film o umění a zvláště o malířství. Za svou aktivní činnost v oblasti neprofesionálního filmu byl Ludwig Ferstl vyznamenán čestným odznakem BDFA. Od roku 1996 byl Ludwig Ferstl častým konzultantem našich filmových projektů.

 

Víc jak 15 let zastupoval Ludwig Ferstl neprofesionální film v kulturní komisi města Regensburgu.


Jaroslav Šika

Čestný člen a webmaster internetových stránek videoAktiv Regensburg.

 

Jaroslav Šika, pro nás "Slávek" je společně s jeho přítelem Jiřím Nebosem vedoucím jedné z nejúspěšnějších filmových skupin v Čechách. Od roku 2002 spolupracujeme se Slávkem na řadě společných videoprodukcí jako např. "Zachráněn" a "Právě proto", při kterých Slávek převzal funci kameramana a střihače.

 

Za jeho mezinarodní aktivity a spolupráci, byl Jaroslav Šika 19.března 2006 jmenován “Čestným členem” videoAktiv Regensburg. Děkujeme Slavkovi za jeho příkladnou spolupráci a zvláště za jeho aktivní a uměleckou úpravu našich trojjazyčných internetových stránek.

 

V roce 2006 byl krátký hraný film Jiřího Nebose a Jaroslava Šiky “Balkonstory”, na světovém festivalu UNICA v Koreji, oceněn BRONZOVOU MEDAILÍ.

Srdečně blahopřejeme.


Oskar Siebert

Member of BDFA

European author circle for film and video, BDFA, AMMA, PSA, AMPS
The press about the creative leader of VideoAktiv Regensburg:

člen Českého svazu pro film a video

 

 

Oskar Siebert je autor, režisér, kameraman, producent v jedné osobě. Co prezentuje ve 20 minutovém filmu si často  vyžádá  přípravu až 12 měsíců a někdy i více. K tomu je zapotřebí: expose, scénář, produkční plán, dobře promyšlenou organizaci  a – to je asi hlavní – též dostatek peněz. “ To je pro něho nejhorší – to časté žebrání –o podpory. Pro neprofesionální filmy a umění nemá nikdo peníze a člověk nesežene sponzory“ stěžuje si Siebert. Naproti tomu malovaní je jeho pravé hobby, ale filmování považuje za svou povinnost. S jeho filmy kritizuje sociální nedostatky společnosti, jako zneužívání drog, AIDS, znásilňování a vraždění dětí, tak jako sociální úpadek. To vše většinou ve spolupráci a mladistvými. Tímto spojením mezi ním a mládeží je jeho dcera Daniela a jeho kontakty z doby, kdy působil jako  sportovní trenér mládeže.

 

Jeho vnitřní nesouhlas se společenským bezprávím pochází též z jeho osobní zkušenosti. Ve válce zavlečený jako dítě a později se vracející do své země, zanechaly tyto vzpomínky i špatné životní zkušenosti. Na základě politického pronásledování, diskriminace  a perzekuce státními, politickými a policejními orgány tehdejší ČSSR, se podařilo Siebertovi s pomocí organizace pro lidská práva (OSN) vrátit zpět do Německa. Siebert přišel do Regensburgu, kde se cítí jako znova narozený.

 

Jeho karieru samostatného  sportovního terapeuta a chyropraktika zakoil v roce 1993 pracovní úraz a Siebert se stává po úraze páteře předčasným důchodcem.

 

Od roku 1994 se věnuje Siebert intenvně svému koníčku – filmování. Touto aktivitou může konečně Siebert svůj sen (alespoň z části) uskutečnit.

 

Přes jeho značné mezinárodní úspěchy zůstává odstrčeným dítětem německé reality. Kvůli jeho otevřenosti a kritikám je tiskem ignorován. Přesto  dokázal Oskar Siebert jako první neprofesionální filmař z Regensburgu průlom do špičky filmařské elity.

 

Za jeho umělecké úspechy dostává Siebert 1996 „Kulturförderpreis der Stadt Regensburg“

 

Takto popisuje regensburský tisk filmaře a zakladatele filmové skupiny „videoAktiv Regensburg“ pana Oskara Sieberta:

 

 

V říjnu 2000 ho vyznamenává  SAVAC – Americká filmová a video asociace, jako prvho cizince zvláštní cenou „MASTER DEGREE“. V říjnu 2001 získává Siebert znovu ocenění z USA a sice „MASTER MOVIE MAKER“. Jeho zásluh v oblasti neprofesionálního krátkého filmu si všímá i Švýcarské nakladatelství mezinárodní encyklopedie a Oskar Siebert je zanesen jako nejúspěšnější neprofesionální filmový tvůrce do encyklopedie  "KDO je KDO"

 

25. listopadu 2005 bylo Oskaru Siebertovi z Regensburgu uděleno předsednictvem Českého svazu, za dlouholetou obětavou činnost v oboru amatérského filmu a zásluhy o rozvoj mezinárodní spolupráce mezi amatéry zemí Evropy ČESTNÉ ČLENSTVÍ v Českém svazu pro film a Video.

 

Oskar Siebert se stává též „Čestným členen“ ve filmovém občanském sdružení KONEF FSNF Teplice.

 

20.října 2007 je Oskar Siebert za svou mezinárodní initiativu oceněn „Čestnou medailí“ Bavorského svazu pro film a video.

 

30. srpna 2008 vyznamenává Český výbor UNICA Oskara Sieberta “Čestnou plaketou” ČVU.

 

Oskar a Daniela Siebertovi se svojí filmovou skupinou VideoAktiv” příkladným způsoben podpořili daleko za hranicemi svého vlastního zájmu o filmování, kulturní přeshraniční soužití a vystavěli tak mosty mezi Čechami a Bavorskem.Za tuto nesmírnou angažovanost vyznamenává spolek Bavaria Bohemia skupinu “videoAktiv” zastoupenou Oskarem a Danielou Siebertovimi, cenou ”Brückenbauer/Stavitel mostů 2009”

 

(Výňatek z laudatia předávaní cen Schönsee 25.03. 2009)

 


Copyright