Mal ryt


Pro ns bylo vdy pitaliv poznvat stle nov a nov zem, jejich djiny, architekturu ale zvlt obyvatele. Nkter cesty do rznch zem jsme s velkou asovou rezervou plnovali, nkdy jsme jeli spontnn a nebo ns do urit zem zanesl osud.

 

Cesta na Maltu byla pro mne splnnm mho pn. Skoro jedno desetilet, co jsem poslal m krtk filmy na filmov festival na Malt, jsem si pl jednou tento ostrov a nejmen zemi evropsk unie, navtvit. Kdy m v listopadu 2005 zastihla mailov zprva, e n film "Matka" zskal na Malt "Bronzovho ryte", rozhodl jsem se tuto vzcnou trofej osobn pevzt. Ji pi prvnch krocch na Malt jsem byl uneen atmosfrou tto zem. Moje dojmy byly tak siln, e jsem se rozhodl sv zaitky zvnit na video. A tak se pokusm ve svm ptm krtkm filmu alespo sten a na pr minut piblit divkm tu fantastickou zem, plnou historickch staveb, kter na mne psobily jako filmov kulisy naplnn pestrmi djinami. Tato zem bohat na djiny proln historii s modern dobou zkrlenou ptelskmi a pohostinnmi maltzskmi obyvateli.