Aktuality 2007


2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013


Konec roku na dosah

 

Konečně můžeme udělat tečku za rokem 2007. Byl to pro nás celkem torbulentní rok. S naším úkolem jako pořadatele 1. Bavorsko-českého srovnávacího filmového festivalu jsme si vzali na sebe nejen mnoho práce, ale též zodpovědnosti. Daniela využila semestrální prázdniny na univerzitě a  plna elánu se pustila do přípravy, organizace a hlavně shánění peněz na tento první vzájemný festival. Festival měl nejen úspěch, ale též si získal uznání kulturně politických pracovníků města.

 

Celá organizace a příprava byla pro nás tak náročná, že jsme neměli ani čas na vlastní filmový projekt. Přesto vše měl náš film “Malý rytíř” mezinárodní úspěchy. Včetně našeho krátkého dokumentu z Malty jsme získali v průběhu posledních 12 let více jak 240 mezinárodních cen a uznání.

 

Začátkem prosince jsem byl povolán pořadateli SENIORFORA do mezinárodní poroty. Byla to zajímavá a zodpovědná práce, zvláště když člověk zasedá s pravými profesionály.

 

 

Velké ocenění a uznání mé činnosti jako neprofesionálního filmaře pro mě bylo otevření fotografické výstavy v kulturním domě v Kroměříži. Naše fotografie měly zavést diváka do zákulisí natáčení neprofesionálních hraných filmů. Po skončení soutěže běžel výběr našich krátkých filmů ve filmovém okénku.

 

 

S novými silami a s ještě větším elánem jsme se s Danielou pustili do dokončení našeho dokumentu o severoamerických indiánech. Mnoho času nám zabraly podrobné rešerše a zvláště pak komentáře, pochopitelně ve třech jazycích. Tak tedy novy rok 2008 startujeme s naším dlouho připravovaným dokumentem.

 

Na závěr našich zpráv přejeme všem čtenářům a návštěvníkům našich internetových stránek, stejně jako všem aktivním filmařům šťastné a veselé prožití svátků vánočních, šťastný a veselý nová rok a hlavně mnoho dobrých nápadů na nové filmy.

 

Váš videoAktiv tým

Oskar a Daniela Siebert


Jaroslav Šika převzal nejvyšší ocenění LFVB z rukou prezidenta Leopolda Petzenhausera

 

19. - 21.10. 2007 probíhal v Bavorském historickém městě Regensburg 1. Bavorsko - český srovnávací filmový festival.  Po skončení festivalové projekce a po předání cen přítomným autorům, převzal Ing. Ladislav Františ putovní pohár za nejlepší národní filmovou kolekci a též putovní medaili bavorského svazu pro film a video. Putovní pohár věnovala za videoAktiv Regensburg rodina Siebertových, neboť se nenašel žádný sponzor, který by byl ochoten tento pohár zakoupit.

 

Na závěr celého festivalu předal prezident Bavorského národního svazu pro film a video pan Leopold Petzenhauser pamětní medaile nejen všem přítomným autorům a sponzorům této soutěže, ale též iniciátorům a organizátorům festivalu.

 

Zvláštního ocenění se dostalo i viceprezidentovi ČVU, vedoucímu filmového klubu KONEF FSNF Teplice a čestnému členu videoAktiv Regensburg, panu Jaroslavu Šikovi. Prezident LFVB Leopold Petzenhauser mu předal osobně medaili za zásluhy zemského svazu Bavorska s diplomem. Jaroslav Šika se tak stal prvním zahraničním neprofesionálním filmařem, který byl touto medailí za zásluhy bavorským svazem vyznamenán.

 

I my gratulujeme panu Šikovi k tomuto čestnému a jistě zaslouženému vyznamenání bavorského svazu pro film a video a děkujeme za jeho dlouholetou spolupráci v oblasti neprofesionálního filmu mezi Regensburgem a Českou republikou, zvláště pak za jeho zásluhy při organizaci a realizaci tohoto festivalu, který zprostředkoval přátelské setkáni mezi českými a bavorskými neprofesionálními filmaři.

 

Oskar Siebert

ředitel 1. Bavorsko–českého

srovnávacího filmového festivalu

 


Tentokrát začíná Evropa v Regensburgu.

 

V prosinci 2006 byla vyslovena myšlenka a než jsme se nadali, octli  jsme v období realizace. Čeští amatérští filmaři vyslovili přání srovnat své filmy s filmy německých filmařů, ale nejen to. Bylo i vysloveno přání vytvořit trvalejší vzájemnou spolupráci mezi oběma filmařskými svazy. Od vysloveni této myšlenky k realizace (pro tento rok ) nebylo mnoho času a tak se Český výbor UNICA rozhodl pověřit touto „evropskou“ akcí čestného člena ČSFV, vedoucího filmové skupiny videoAktiv Regensburg a aktivního filmaře Oskara Sieberta a jeho dceru Danielu z Regensburgu. Siebert je členem celoněmeckého svazu filmových autorů BDFA a tak se nejprve snažil tuto myšlenku nabídnou svému celostátnímu svazu. BDFA však o „takovou to spolupráci“ neprojevil zájem a tak se Siebert obrátil na zemský bavorský svaz. Bavorský svaz (LFVB) se rozhodl tuto jedinečnou akci podpořit.

 

A tak se již teď můžeme těšit na 1.Bavorsko – český srovnávací filmový festival. Každý národní svaz připraví 70. min. program složený z krátkých filmů, který bude předveden nejen divákům, ale též odborné mezinárodní porotě. Tato porota pod vedením pana Ericha Riesseho z Rakouska, mezinárodního porotce a ředitele známého evropského filmového festivalu (Festival národů), vyhodnotí nejen nejlepší národní kolekci, ale také navrhne nejlepší filmy na ocenění.

 

Tento  1. Bayerisch – Böhmischen Film – Vergelichsfestival se bude konat od 19. do 21. října, v Regensburgu. Organizátoři tohoto festivalu připravili, pestrý třídenní program nejen pro filmaře z Čech a Bavorska, ale i pro řadu hostí ze zahraničí. Vyvrcholením tohoto festivalu bude finálová filmová projekce v sobotu 20. října od 19:00 hod. na vyhlídkové lodi REGENSBURG na Dunaji. Jelikož je na lodi pouze omezený počet míst, radí pořadatelé festivalu, aby si zájemci o tento filmový festival již předem objednali vstupenky u organizátorů.

 

Koresp.


35. Festival národů - Festival v superlativech.

 

Ne bezdůvodně píše ředitel soutěže ve festivalovém programu: „Promítány budou ty nejlepší neprofesionální filmy a videa z celého světa.“ Tento rok se musela předvýběrová komise prodírat skoro 900 přihlášených filmů z celého světa, než mohla konečně sestavit program festivalu. Vybrané filmy budou promítány nejen před mezinárodní odbornou porotou, ale též před řadou zahraničních hostí a autorů.

 

17. června v 10 hodin dopoledne otevřel ředitel festivalu národů pan Erich Riess a řada zástupců politického a kulturního života 35. filmový festival národů. Denně od 10 hod. dopoledne probíhají soutěžní projekce dlouho do noci. Mezinárodní porota pod vedením pana Dave Watterson ze Skotska, s paní Mgr. Monikou Haškovou z Prahy, Rolfem Leuenbergem ze Švýcarska, panem Artem Wilhelmem Kraussharem z Rakouska a panem Ctiradem Štiplem z České republiky, nemá žádnou lehkou úlohu. Odborně musí všechny filmy nejen obodovat, ale též podat odborný výklad a odůvodnění svého hodnocení. Měl jsem tu čest zažít v porotě tak zvaného „čestného prominentního porotce“ pana mag. Arno Aschauera, vedoucího filmové školy z Vídně, režiséra, autora řady scénářů a bývalého programového vedoucího rakouské televize, který velice odborně hodnotil i filmové práce našich amatérů. Promítané filmy nejsou pouze hodnoceny, ale všemi členy odborné poroty i odborně diskutovány.

 

Návštěvníky festivalu nečeká pouze pestrá projekce zajímavých filmů, ale i pestrý program který pracně připravil organizační štáb festivalu pod vedením Ericha a Evy Riessových. Ebensee není pouze místo kde může každý zhlédnout zajímavé filmy všech žánrů, ale zároveň místo pro vzájemné setkání jak s přáteli, tak i s filmaři z celého světa.

 

Kdo jednou navštívi Festival Národu v Ebensee, ten se vrací do tohoto malého rakouského městečka zajisté vícekrát, což je nejen uznání organizátorům tohoto fantastického filmového festivalu, ale zároveň i naše upřímné poděkování. Srdečně děkujeme za ty fantastické a krásné dny na festivalu – díky vám všem a příští rok opět nashledanou.

 

Zaznamenal a napsal Oskar Siebert z Regensburgu

Fotogalerie zde


Úspěšný "Malý rytíř" na Festivalu v Passau.

 

V sobotu 16. června uspořádal Toni Wallner v prostorách filmového klubu v Passau filmový festival, který je zároveň kvalifikací pro účast na Evropském Festivalu v Ansbachu. Ostrým okem posoudila národní porota pod vedením prezidenta EAK Petra Klüvera 16 filmů. Bylo velice těžké najít ve vyrovnané konkurenci toho správného vítěze. Porota však našla toho správného vítěze. Nejlepším filmem soutěže byl dokumentární film  Unforgettable od Petra Skodawesselého, který získal jedinou zlatou medaily. "Malý rytíř" od Oskara Sieberta byl oceněn stříbrnou medailí. Gratulujeme vsem ocenenym autorum.

  

Daniela Siebert

Fotogalerie zde


Vzácná návštěva u videoAktiv Regensburg.

 

Bylo pro nás velkou ctí, když nas Dave Watterson se svou ženou navštívili v Regensburgu. Dave Watterson je členem prezídia anglického svazu neprofesionálních filmařů, členem prezídia UNICA a velice ceněný mezinárodní porotce.

 

Dave se chtěl osobně o činnosti a tvorbě filmů videoAktiv Regensburg přesvědčit. Tři dny byl Dave naším hostem a tak si mohl se zájmem prohlédnout město Regensburg, ktere je zaneseno do listin UNESCO jako kulturní dedictví. Regensburg si zajisté již dříve zasloužil tu čest a nésti tak titul UNESCO, jak nám řekl Dave s manzelkou, když jsme se s nimi na nadraží loučili. Dave cestoval dále do rakouského Ebensee, kde je jako předseda poroty při Festivalu nationen, na který bylo letos přihlášeno přes 900 krátkých filmů. Též náš Film „Malý rytíř“ je v programu festivalu.

  

Daniela Siebert

Fotogalerie zde


Naše návštěva v České republice.

 

Od řijna 2006 pracuje Oskar Siebert, umělecký vedoucí skupiny videoAktiv s divadelní skupinou reálné školy Pindl v Regensburgu.

 

Pod vedením učitele pana Roberta Prilla nastudovala tato skupina řadu skečů, které později se Siebertovou pomocí natočila. Toto video mělo u diváků při vánoční školní oslavě velký úspěch. Po tomto úspěchu přislo též pozvání od NIPOS ARTAMA Praha na celostátní festival “Český lvíček”.

 

Zástupci filmové skupiny se svými učiteli tak měli moznost zažít tři dny krásného festivalu. Nejen pořadatel, ale i diváci vyslovili žákům z Regensburgu za jejich video upřímné uznání a předali jim účastnický diplom, ktery je velikou ctí pro tak mladou filmovou skupinu z Regensburgu. Při zpáteční cestě navštívili regensburští též hlavní město Čech – Prahu. Oskar Siebert doplnil krásnou procházku starou Prahou a Karlovym mostem znamenitým komentářem.

 

Všichni mladí filmaři z Regensburgu se těší jiz dnes na příští rok a snad i další návštěvu Českého lvíčka v Ústí nad Orlicí.

 

Daniela Siebert

Fotogalerie zde


Uznání filmařů z Passau.

 

Prezident amatérského filmového klubu z Passau, Rudi Obermeier pozval 11.května regensburského filmare Oskara Sieberta na klubový večer. Při této příležitosti uspořádali filmaři z Passau ve své přepychové klubovně výstavu fotografií z natáčení Siebertových filmů.

 

Na programu večera  bylo však promítání krátkých hraných filmů :“Pražská romance, Matka; Klíč, Zachráněn“ a na závěr „Můj nejkratší film“. Po promítání filmů se rozvinula bohatá diskuze a Siebert musel odpovídat na desítky zvědavých otázek. Na závěr večera daroval prezident klubu Rudi Obermeier Siebertovi na památku hrníček s klubovým emblémem a Daniele jako spoluautorce velikou bombonieru MERCI. Byl to nejen velice zdařilý večer pro filmaře z Passau, ale též výraz uznání za hodnotné filmy filmovému týmu otce s dcery z Regensburgu.

 

A tak i my chceme filmovým přáelům z Passau poděkovat. Nejen za hezký večer, ale též za Vaše uznání a budeme se tešit na další setkáni při vaší soutěži BATAVIALE 2008.

 

Daniela Siebert

 

Fotogalerie zde


Víc než filmová cena,

 

by se dalo označit vysoké uznání amerických filmařů, krátkému hranému filmu Oskara Sieberta a jeho týmu "MATKA". Jak jsme si přečetli v "Magazínu americké amatérské filmové asociace", neběžel tento film pouze na mezinárodních festivalech v USA, ale je též promítán ve filmových klubech v Americe. Tento film je uznáván jako skoro “profesionální produkce”. (Long Island Movie Makers,Inc. – Filmovy klub z New York)

 

Nesmírně si vážíme tohoto vysokého uznáni, za které můžeme pouze říci:

"Srdečně děkujeme Ameriko."

 


TOP 10 CZ (2006)

 


 EU - Who is Who / Europe

 

 

Biografije Oskara Sieberta je zveřejněna v encyklopedii významných osobností Evropské Unie  EU – WHO IS WHO. Jsou zde veškerá důležitá data jeho životní cesty nejen jako fyzioterapeuta, ale též filmaře. Ve zkratkách jsou zde zveřejněna i data jeho manželky a dcery. Uverejnena je též jeho nesporně úspěšná kariéra jako neprofesionálního filmaře na řadě světových festivalech neprofesionálního filmu.


TOP 10 CZ (2005)

 


Náš amatérský filme – ADIÉ ?

 

Ještě si vzpomínám, s jakým elánem jsem se před 20 lety vrhl do točeni amatérských filmů. Byl jsem plny nápadů a nadějí nejenom točit amatérské filmy a na veřejných projekcích a soutěžích naše filmečky předvádět, ale též se aktivně na amatérském hnuti podílet. Později jsem se snažil společnými mezinárodními filmovými projekty překonat politické i morální předsudky a tím prolomit i kulturní hranice Evropy.

        

Naše krátké filmy si získaly v brzké době i mezinárodního uznání. Naše filmy nebyly v Austrálii, Americe, Kanadě a nebo Anglii na festivalech pouze promítány, ale získaly zároveň i více jak 200 mezinárodních uznání a filmových cen. Nebylo však naším úkolem na filmových festivalech pouze sbírat ceny a uznání, ale tyto mezinárodní festivaly byly pro nás jedinou možností kde jsme mohli naše krátké amatérské filmy prezentovat širokému mezinárodnímu publiku. Získané ceny byly pro nás pouze projevem uznání a odměnou za naši kulturní angažovanost. Podařilo se nám zapojit do našich filmových projektů i řadu filmařů - amatérů - ze sousedních zemí. Společně s mou dcerou, jako autoři, ale hlavně já jako režisér jsem nedopustil představitelům v našich filmech kouřit a zároveň jsem nerespektoval žádné násilí.

        

Byl jsem přesvědčen, že film, tedy alespoň amatérský film, by měl být pro nás filmaře vedle umění též i zdrojem estetiky a morálním příkladem zvláště mladé generaci. Volili jsme témata která řešila nejen mezilidské vztahy, ale též problémy naší společnosti. Náš „amatérský“ idealismus z pohledu na „evropský“ amatérský film a současnou politiku filmařského svazu, tak jako i UNICA se časem pomalu ale jistě ztrácel. Přejmenováním „Amatérského filmu“ na „Neprofesionální film“ zmizely nejen amatérské ale i morální principy. Amatérský film začíná kráčet ve stopách dřívějšího amatérského sportu. Na Olympiádě nebojují již amatérští sportovci, nýbrž vysoce placení profesionálové. Nyní jde o takzvanou národnostní čest a politickou prestiž. Sportovci jsou pro národnostní reprezentaci za těžké peníze nakupováni a zase prodáváni. Morální a tím i národnostní principy nejsou akceptovatelné. Tento společenský trend 21. století zastihl i náš amatérský film, řízený organizací UNICA.

 

Každoroční přehlídka mezinárodní amatérské kinematografie UNICA se stala nemilosrdným bojištěm národů. Při projekcích tak zvaných „amatérských filmů“ nejde již o národnostní čest a hrdost, nýbrž o nekompromisní boj o medaile a hodnoceni národů. Tato politika v UNICA vede k tomu, že do národnostních projekcí, jako například Švýcarska a nebo Lichtenštejnska jsou zařazeny filmy rakouských filmařů, které nebyly rakouským svazem na UNICA delegovány. Není omluvitelné a vůbec nelogické zdůvodnění, že autor je členem nějakého filmového klubu v zahraničí, a tím si získal oprávnění protlačit „svůj“ filmeček na UNICA. Pro účast na UNICA by mělo jít více o národnostní čest a morální kodex, než o to, za každých okolností se na UNICA s několika vlastními filmy prezentovat. Zde končí hranice vzájemného přátelství.

        

Vrůstající chamtivost na ceny z amatérských nebo spíše „neprofesionálních“ filmových festivalech jde tak daleko, že řada „neprofesionálních“ filmařů přihlašuje své filmy do kategorie amatérů i když jejich tvorba je v rozporu s amatérským statutem. I tito autoři mají možnost prezentovat své filmy ale v kategorii nezávislí filmaři. Proto používají tito filmaři při přihlášení svých filmů na festivaly buď pseudonym a nebo se hlásí pod hlavičkou nějakého filmového klubu. Tak tomu bylo i letos na festivalu například „Golden Knight Malta; Kanadský mezinárodni festival a nebo na Americkych festivalech“.

        

A tak pomalu ale jistě se loučím s aktivními časy a vzpomínkami na amatérský film minulých let, ktery se pomalu ale jistě stává nekompromisním a nekomerčním bojem evropské kulturní politiky. Amatérský film ztrácí nejen svou úlohu kulturního vyžití široké společnosti ale odrazuje svoji “profesionalitou“ řadu nezkušených „hobby“ filmařů.

 

Oskar Siebert

VideoAktiv Regensburg

Německo