Aktuality 2013


2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013


 

V pátek 19. července 2013 po zakončení slavnostního přijetí umělců města Regensburgu primátorem města, v hudební akademie katolické hudby, předal (ještě) umělecký vedoucí filmové skupiny videoAktiv Regensburg Oskar Siebert společně s jeho dcerou Danielou Siebert primátorovi města Regensburg panu Hansovi Schaidingrovi, kulturnímu referentu Klementovi Ungrovi a předsedovi kulturní dotace REWAG Regensburg panu Dr. Klausovi Schulzovi Čestný diplom s medailí.

 

Po skoro 20 letech činnosti jako  vyslanci kultury města Regensburg, ocenil takto videoAktiv Regensburg též osobnosti z kultury a politiky. Toto ocenění bylo uděleno za podporu neprofesionálnímu filmu a hlavně za podporu bavorsko-české spolupráce.


Závěrečná zpráva

 

Mezinárodni festival krátkých filmů „Z Regensburgu do celého světa a zpět“ a “Okno k sousedům“ Regensburg , 7. července 2013

 

Z více jak 40 zaslaných krátkých filmů z mnoha zemí musela předvýběrová porota, kvůli nedostatku času a finančních prostředků, náš festival zkrátit na pouhé 2 dny. Z těchto důvodů bychom se chtěli jako pořadatelé tohoto festival omluvit u těm autorům, jejichž filmy nebyly ve finálové projekci promítnuty.

 

Mezinárodní porota zhlédla všechny festivalové filmy a též je posoudila. Všechny filmy, které byly doporučeny k promítání ve festivalovém programu, byly na návrh poroty za jejich vysokou uměleckou a filmovou úroveň oceněny diplomem a festivalovou medailí.

 

 

Na návrh mezinárodní poroty byly oceněny následující filmy :

 

Nejlepší film české kolekce:

NEPŘÍTELEM OSUDU  - Ondřej Krejcar

 

Nejlepší dokumentarní film:

DAS LIED - Dima ILIVEA (Bulharsko)

 

Nejlepší hraný film:

KATRINA - Eleonora Rose Abela (Malta)

 

Nejlepší film festivalu

LARHGETTO - Jaroslav Nykl (Česká republika)

 

Děkujeme všem autorům a též porotcům za podporu našeho festivalu. My, jako organizátoři tohoto mezinárodního festivalu přejeme všem autorům řadu nových nápadů a dobré světlo.

 

Fotografie z festivalu zde.

Tyto internetové stránky budou v provozu pouze do 1. 9. 2013

 

Vaši Oskar a Daniela Siebertovi

videoAktiv Regensburg.


Mezinárodní festival krátkého filmu

„Z Regensburgu do celého světa a zpět” a „Okénko k sousedům”

 


 

Program:

Sobota, 6. 7. 2013

 

16:00 hod.: Přivítání zahraničních účastníků a otevření projekce krátkých filmů z: Finska, Itálie, Jižní Koreje, Slovenska, Guernsey, Dánska, Ruska, Irska, Belgie, Slowenie, Polska.

 

19:00 hod.: Přivítání účastníků z České republiky a zahájení festivalu Českých filmů: „Okénko k sousedům.” Po projekci filmů posezení s přítomnými autory.


Neděle, 7. 7. 2013

 

10:00 hod.: Pokračování filmové projekce filmů z: USA, Austrálie, Kanady, Švýcarska, Čech, Malty, Estonska, Bulharska, Norska, Anglie a Regensburgu.

 

13:00 hod.: Předání účastnických medailí přítomným autorům. Předání čestných diplomů a medailí osobnostem, kteří nejen podporovali neprofesionální film a zároveň se zasloužili o prohlubování česko-německých kulturních vztahů. Vyhlášení nejlepšího filmu festivalu “Z Regensburgu do celého světa a zpět."

 

 

Filmová skupina videoAktiv Řezno (produkce krátkých filmů) 

Agricolaweg 3 

93049 Regensburg 

Horní Falcko

 

Kontakt

Oskar und Daniela Siebert

Tel. +49(0)941-31719

Fax +49(0)941-3997567

E-mail oskar@videoaktiv-regensburg.de

Internet http://www.videoaktiv-regensburg.de


Filmař z Regensburgu v české televizi

 

Skoro 3 roky vysílá nekomerční televize TV Noe v Ostravě vzdy hodinový pořad o neprofesionálním filmu pod názvem KLAPKA S… K natáčení tohoto poradu byl tentokrát pozván i první zahraniční autor z Regensburgu Oskar Siebert.

 

 

Z tříhodinového záznamu o jeho skoro třicetileté kariéry neprofesionálního filmaře, bude potom sestřižen program složený z vyprávění a ukázek filmů Oskara Sieberta. To, že se i česká nekomerční televize zajímá o filmařskou práci a též dlouholetou česko-bavorskou spolupráci je i tak nějak uznání jeho aktivní činnosti. Siebert vypraví, jak o natáčení svých filmů, které točil se svou dcerou Danielou, tak i o jeho účasti na více jak 600 mezinárodních festivalech na 4 kontinentech světa.

 

Na závěr záznamu zdůraznil moderátor Petr Baran, že je Oskar Siebert nejen znamenitý filmař, ale též nositel kulturní spolupráce mezi českými a bavorskými filmaři.

 

Tento díl Klapky bude vysílán 13. května 2013 od 20:30 hodin na stanici TV Noe – Ostrava.

 

Jaroslav Bouše

ANEF - Asociace neprofesionálních filmařů