Aktuality 2010


2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013


Zvláštní vánoční dárek

 

V sobotu navštívil známý pražský umělecký malíř Rafael Knobloch Regensburg, ne proto, aby navštívil tradiční vánoční trhy, nýbrž aby předal sám osobně velice vzácný dárek. Rafael Knobloch předal při své návštěvě regensburskému filmaři Oskaru Siebertovi, za jeho dlouholetou aktivitu v česko-bavorské spolupráci, obraz „Regensburský kamenný most“. Tento drahocenný obraz je výrazem jeho osobního uznání Oskaru Siebertovi. Regensburský kamenný most je starší bratr pražského Karlova mostu a zároveň symbol spojení mezi Regensburgem a Prahou. Tento 150x90cm velký obraz je vzácná batika a je to obraz z řady motivů, které Rafael Knobloch maloval při svých návštěvách v Regensburgu.

 

Před třemi roky chtěl Rafael Knobloch své obrazy vystavit v Sigismundske kapli,ale bohužel byla jeho snaha o výstavu odmítnuta. Tato malířská technika – známá jako batika je v moderním umění velice vzácná.

 Vážení přátelé,

 

hlasování pro udělení Občanské ceny 2010 je uzavřeno. Rád bych poděkoval všem těm, kteří mě podpořili svými hlasy. V oblasti kulturních projektů jsem se díky vašim hlasům umístil s 3.645 hlasy na prvním místě. Na základě dodatečného rozhodnuti poroty, nebude mít počet odevzdaných hlasů vliv na uděleni ceny. Přesto mne těší, že těch více jak 3.500 vámi odevzdaných hlasů postavil náš neprofesionální film do popředí všeobecného zájmu.

 

Oskar Siebert

Vedouci videoAktiv Regensburg

 


Smutná zpráva

 

V sobotu 11. září nás zastihla smutná zpráva z Ameriky, že náš  dlouholetý přítel, znamenitý filmař, porotce a organizátor řady filmových festivalů Howard Lokwood v pátek 10. 9. 2010, zemřel.

 

Howard Lokwood byl nejen náš nejlepší přítel, nýbrž byl to on, který v roce 1997 slepil pásek našeho filmu a tím nám pomohl k získání první ceny v Los Angeles. Howard nám tím umožnil vstup mezi americké špičkové filmaře. Howard nám též zorganizoval slavnostní premiéru naší “Pražské romance” v Los Angeles. Přes Howarda Lockwooda jsem se stal i členem v amatérských filmových svazech PSA. AMMA a AMPS. Howard nás společně se svou manželkou Tamou 2x v Evropě navštívil. On miloval českou hudbu, německé pivo a též Regensburg.

 

Howar Lockwood byl pro nás víc než pouhý přítel. Jsme smutni nad ztrátou našeho přítele Howarda, kterého si uchováme v našich srdcích. Cítíme s jeho rodinou a nikdy na něj nezapomeneme.

 

Oskar a Daniela

  

     


38. Festival Národů v novém kabátě

 

V sobotu 13. června byl zahájen 38. mezinárodní filmový festival národu v kině rakouského městečka Ebensee. Po slavnostním proslovu ředitele festivalu Ericha Riesse a řady prominentů z kultury a politiky, přestřihla paní Jan Watterson, která přijela až ze vzdáleného skotského města Bath, rakouskými nůžkami videopásek a tím prakticky zahájila tento festival. Po slavnostním rautu začal promítací maratón skoro 1500 přihlášených filmů. Většina těchto přihlášených a předvýběrovou porotou vybraných filmů, bude promítána jak před diváky, tak i před mezinárodní porotou pouze v tom případě, když bude při projekci přítomen autor filmu. Přesto však zažijí jak diváci, tak i porotci na tomto největším a nejkrásnějším filmovém festivalu světa opravdový filmový maratón.

 

 Fotografie z prvního dne festivalu.

 15 let videoAktiv Regensburg,

15 let mezinárodní kulturní spolupráce

 

Filmová skupina videoAktiv Regensburg slaví tento rok 15 leté výročí od svého založení.

 

videoAktiv Regensburg překonal svými krátkými filmy nejen geografické hranice Německa, ale jejich filmy získaly velké ocenění skoro na všech kontinentech.

 

Skoro 500x byli diváci, stejně jako porotci na čtyřech kontinentech, konfrontování s uměleckými kvalitami krátkých filmů natočených skupinou videoAktiv Regensburg.

 

Filmaři skupiny videoAktiv se tak stali nejúspěšnějšími vyslanci kultury města Regensburg. Krátké hrané filmy zabývající se sociálně kritickými tématy, stejně jako komedie, dokumentární filmy a nebo reportáže byly nejen oceněny více jak 260 mezinárodními filmovými cenami a uznáními, ale též jejich tvůrci Oskar a Daniela Siebertovi byli často nositelé mezinárodních uznání, jako například "Master Movie Maker" americké filmové amatérské Asociace, "Čestnou plaketou ČVU a čestným členstvím" Českého svazu pro film a video, "Čestnou medailí" bavorského zemského svazu pro film a video a nakonec i cenou "Brückenbauer – Stavitel Mostu 2009".

        

Od roku 1991 se tato filmová skupina podílela na řadě mezinárodních filmových projektech, jak s jednotlivými filmaři z Čech tak i s Českým svazem pro film a video, později ČVU. videoAktiv Regensburg byl nejen iniciátorem, ale též pořadatel 1. bavorsko-české srovnávací filmové  soutěže 2007.

        

K příležitosti 15letého výročí videoAktiv Regensburg, připravuje tato filmová skupina v říjnu letošního roku dvoudenní program s filmovými přáteli z České republiky.

 

/O přípravě těchto oslav budeme návštěvníky našich stránek pravidelně informovat./Seoul – perla Asie

 

Moje cesta na “Světový filmový a video festival v Seoul” nám nepřinesla ( Daniele a mě) pouze zlatou medaili za scénář na “Pražskou romanci”, ale Seoul jako město zanechalo ve mě nezapomenutelné vzpomínky. Pouhých 5 dní v 11 milionovém městě bylo opravdu krátkou návštěvou, zhlédnout alespoň to nejzajímavější. Já se musím přiznat, že jsem se v Seoulu cítil jako v jiném světě. Ty obsáhlé dějiny a bohatá tradice Koreje je všeobecně známá, ale přesto jsme při prohlídce města často nevycházeli z údivu. Na každém kroku se člověk setkává s nepopsatelnou krásou přírodních, historických a kulturních pozůstatků a památek, které prežily všechny ty turbulentní dějiny země. V době korejské války v roce 1956 byl Seoul zničen do základů. Jako Fénix, povstalo toto města takřka z popela a dnes patří mezi ty největší a nejkrásnější města světa. Ale to vše budete moci vidět v mém dokumentárním snímku Seoul - perla Asie.